Hitta hit

IMG_3112Det är mycket ont om parkeringsplatser och svårt att ta sig nära Glömstaskolan med bil. Vi rekommenderar alla att gå, cykla eller åka buss. Vi vet samtidigt att det har många andra positiva effekter på lärande och mående.

Buss 740 som bla går från Huddinge C stannar mindre än en km bort på Kästavägen.

Bussarna 172, 865, 713 stannar ca 1200 meter bort på Kästadalsvägen.busskarta

Övergångsstället Glömstavägen har trafiksignal ochdet är trottoar hela vägen. Dessutom byggs nya gång-
och cykelbanor på Bergavägen.

Buss 714 stannar på hållplats Bergavägen, därifrån är det 850 meter till skolan, på gångväg (Bergavägen)

(Nota bene att man när folkskolan infördes år 1842 ansåg att en sjuåring kunde gå en mil till skolan. På den tidens vägar och eventuellt med skor.)

 

 

 

 

Annonser