Ännu mer personal

Sedan sist har ytterligare namn kommit till: Linn Drugge, fritids Luis Castro Leiva, fritidspedagog Susanne Andersson, socialpedagog Nu verkar tjänsteorganisationen vara på plats, men vi räknar med att fortsätta växa under läsåret och tar tacksamt emot tips på goda krafter som är lärare, fritidspedagoger, socialpedagoger! Senare i augusti meddelas som sagt vilka pedagoger som bemannar… Read More Ännu mer personal