Resvaneundersökning – Säkra Skolvägar

Vi har gått med i projektet Säkra Skolvägar, vilket behöver inledas med en resvaneundersökning med tillräckligt antal svarande. Vi hoppas många av er deltar. Det är fem frågor till eleven/barnet, främst kryssfrågor. Det är sju frågor till föräldern, främst kryssfrågor. Det tar ungefär fem minuter att fylla i. Klicka på länken, fyll i tillsammans! För dig som hellre… Read More Resvaneundersökning – Säkra Skolvägar

Halv studiedag ons 5/4, gemensamt fritids med vikarier

Påminnelse: Onsdag 5 april: halv studiedag. Det är en del i en stor kompetensutvecklingssatsning tillsammans med stiftelsen Bättre Skolor. Ingen undervisning efter lunch (12.15), främst tillfällig personal på ett gemensamt fritidshem F-5 – se Aktivitetstavlan på plan 3 för mer info om var.  Obs! Ändring: Fritidsgården öppen 12.15-15 för elever åk 4-6. Hämta så tidigt som möjligt, tack!

Skolavslutning vt 2017!

Snart nog är det dags för Glömstaskolans första skolavslutning i egna lokaler – eller snarare strax utanför. Fredag 9/6. Start: enligt senare meddelande på årkursblogg. Elever serveras lunch som vanligt. kl 12.12 gemensam samling ute på gården för ett kortare gemensamt program. Senast 13.00: tack och hej! för dig som anmält behov av sommarlovsfritids denna dag kommer… Read More Skolavslutning vt 2017!

Ange kontaktuppgifter igen – Årskurslista?

Vi behöver säkerställa att våra kontaktuppgifter till vårdnadshavare är aktuella, vänligen fyll i en förkortad enkät (tar 1-2 minuter att fylla i, sparar mycken tid och energi när uppgifterna verkligen behövs i skarpt läge) som enbart efterfrågar e-post och telefonnummer. Dessutom passar vi på att fråga om det är OK eller inte att dela dessa uppgifter… Read More Ange kontaktuppgifter igen – Årskurslista?

Idrott och hälsa utomhus från vecka 14

Vecka 14 är det dags för uteperioden i idrott och hälsa att sätta igång. Då får vi åter chans att träna förmågan: Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. I början av uteperioden kan vädret skifta ofta och kraftigt. Det kan snöa ena dagen och vara sommarvarmt andra dagen. För att… Read More Idrott och hälsa utomhus från vecka 14