Terminstider o lov

I SåHärGörVi anges att vi följer vi terminstider för Huddinge kommun. För Vårterminen 2017 innebär det: Sportlov 27 februari – 3 mars Påsklov 10 april – 17 april 1 Maj stängt Lovdag 26 maj Lovdag 5 juni Nationaldag 6 juni Skolavslutning 9 juni Dessutom slutar undervisningen tidigare ons 13/3 (kommunövergripande ämneskonferenser, fritids som vanligt) samt 5/4 (Bättre Skolor, vikariefritids).

Kom ihåg checka ut!

Viktigt: kom ihåg att alltid checka ut ditt barn när det hämtas på fritids, respektive under skoldagen (för ex läkarbesök), så vi inte behöver leta efter barn i onödan. Utcheckning görs hos pedagog med utcheckningsiPad. Tack!  Detta är viktigt varje dag, extra viktigt när ordinarie personal inte är på plats. exempelvis nu på onsdag 1/2 efter lunch (från klockan 12). Var det gemensamma fritidshemmet… Read More Kom ihåg checka ut!

Akutmedicin under skoltid

Om ditt barn är i behov av akutmedicin under skoltid kan personal på skolan ofta hjälpa till med det. Det kallas då ”Egenvård med hjälp”. Bedömningen ska ha varit gjord av behandlande legitimerad personal inom landstinget. Blanketten ”Planering av egenvård”  ska användas och lämnas till rektor. Rektor ska godkänna och personalen ska ha fått information och… Read More Akutmedicin under skoltid

Bortsprungen elev o polisbesök

Idag fick skolans rutin för elev på rymmen prövas. Elever är på rätt plats (undervisning/utevistelse/transport) Elev noteras vara borta. Vi letar. Vi ringer vårdnadshavare. Vi ringer polisen. Elev återfinns. Elever är på rätt plats (undervisning/utevistelse/hemma) Allt handlar förstås till syvende och sist om att rimliga professionella överväganden behöver göras. Eleven är återfunnen, polisen kom förbi och passade… Read More Bortsprungen elev o polisbesök