Halv studiedag ons 5/4, gemensamt fritids med vikarier

Påminnelse: Onsdag 5 april: halv studiedag. Det är en del i en stor kompetensutvecklingssatsning tillsammans med stiftelsen Bättre Skolor. Ingen undervisning efter lunch (12.15), främst tillfällig personal på ett gemensamt fritidshem F-5 – se Aktivitetstavlan på plan 3 för mer info om var.  Obs! Ändring: Fritidsgården öppen 12.15-15 för elever åk 4-6. Hämta så tidigt som möjligt, tack!

Skolavslutning vt 2017!

Snart nog är det dags för Glömstaskolans första skolavslutning i egna lokaler – eller snarare strax utanför. Fredag 9/6. Start: enligt senare meddelande på årkursblogg. Elever serveras lunch som vanligt. kl 12.12 gemensam samling ute på gården för ett kortare gemensamt program. Senast 13.00: tack och hej! för dig som anmält behov av sommarlovsfritids denna dag kommer… Read More Skolavslutning vt 2017!

Ange kontaktuppgifter igen – Årskurslista?

Vi behöver säkerställa att våra kontaktuppgifter till vårdnadshavare är aktuella, vänligen fyll i en förkortad enkät (tar 1-2 minuter att fylla i, sparar mycken tid och energi när uppgifterna verkligen behövs i skarpt läge) som enbart efterfrågar e-post och telefonnummer. Dessutom passar vi på att fråga om det är OK eller inte att dela dessa uppgifter… Read More Ange kontaktuppgifter igen – Årskurslista?

Idrott och hälsa utomhus från vecka 14

Vecka 14 är det dags för uteperioden i idrott och hälsa att sätta igång. Då får vi åter chans att träna förmågan: Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. I början av uteperioden kan vädret skifta ofta och kraftigt. Det kan snöa ena dagen och vara sommarvarmt andra dagen. För att… Read More Idrott och hälsa utomhus från vecka 14

Sommarlovsfritids?

Påminnelse: anmälan till påsklovsfritids (v15) ska vara inne idag måndag 20/3.  Sedan är det hög tid att anmäla ev behov av sommarlovsfritids: organiserat gemensamt för förskoleklass till och med åk 5. i skolans lokaler hela sommaren, med olika personal. delvis tillsammans med Vistaskolan (elever och personal). vecka 24-33 vecka 33 några planeringsdagar med jourfritids på Vistaskolan… Read More Sommarlovsfritids?