Prenumerera!

Vi kommunicerar viktig info vid behov genom Hela skolans blogg (inkl fritids) Respektive årskursbloggar Det går att prenumerera på nya inlägg. Det finns prenumerationsmöjlighet på respektive årskursblogg – även från mobiler. Välj meny längst upp, där finns en sida ”Prenumerera”: glomstaXX.wordpress.com/prenumerera För att prenumerera på hela skolans blogg, se längst ner på sidan för årskursbloggar… Read More Prenumerera!

Skolsköterska: Ann-Louice Eugenius

rekvistion-elevhalsovardsjournalJag heter Ann-Louice Eugenius och är skolsköterska här på Glömstaskolan sedan 2016-10-03. Under höstterminen arbetar jag här mån-fre. Mottagningen finns på plan 3. Ann-Louice.Eugenius@huddinge.se 08-535 331 09 Just nu förbereder jag för läsårets hälsosamtal och vaccinationer, inför det behöver jag få tillgång till elevernas elevhälsovårdsjournaler. De elever som tidigare gått i en kommunal skola inom… Read More Skolsköterska: Ann-Louice Eugenius

Brandövning genomförd idag

I dag genomfördes en skarp brandövning, med lugn och städad utrymning i trapphus. Vi vet att det är viktigt att träna på att behålla lugnet och göra erfarenheter tills de kan behövas på riktigt. Allt fungerade mycket bra, förutom att vi först fick problem med att stänga av larmet (så utevistelsen blev lite längre än planerat).