Hjälp med tekniken (för föräldrar)

Om du som förälder behöver hjälp med att prenumerera på skolans blogg, årskursbloggar, hitta till Instagramflöden (man behöver inte ha ett eget konto för att se bilder från verksamheten) mm så kan man alltid fråga någon i personalen vilka bistår i mån av tid och möjlighet. Nu på torsdag 27/10 finns IT-samordnare Stefan Lindquist dessutom redo i… Read More Hjälp med tekniken (för föräldrar)

Forskare mfl besöker oss

Tisdag vecka 43 arrangerar Glömstaskolan ett framåtsyftande möte kring lärmiljö dit vi bjudit in forskare, arkitekter, byggare, lärare, elevhälsa mfl. Elever kommer även visa runt på skolan. Torsdag 27/10 kommer även Skolhusgruppen på besök. Några av forskarna passar på att stanna några dagar till för att samla in data till sin forskning om lärplattor i undervisningen,… Read More Forskare mfl besöker oss

Prenumerera!

Vi kommunicerar viktig info vid behov genom Hela skolans blogg (inkl fritids) Respektive årskursbloggar Det går att prenumerera på nya inlägg. Det finns prenumerationsmöjlighet på respektive årskursblogg – även från mobiler. Välj meny längst upp, där finns en sida ”Prenumerera”: glomstaXX.wordpress.com/prenumerera För att prenumerera på hela skolans blogg, se längst ner på sidan för årskursbloggar… Read More Prenumerera!

Skolsköterska: Ann-Louice Eugenius

rekvistion-elevhalsovardsjournalJag heter Ann-Louice Eugenius och är skolsköterska här på Glömstaskolan sedan 2016-10-03. Under höstterminen arbetar jag här mån-fre. Mottagningen finns på plan 3. Ann-Louice.Eugenius@huddinge.se 08-535 331 09 Just nu förbereder jag för läsårets hälsosamtal och vaccinationer, inför det behöver jag få tillgång till elevernas elevhälsovårdsjournaler. De elever som tidigare gått i en kommunal skola inom… Read More Skolsköterska: Ann-Louice Eugenius